Bài Viết koreel
Chào mừng quý khách đến với công ty VNID Đại Việt - Nhà phân phối sản phẩm Koreel Hàn Quốc. Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Dịch vụ   |   Bảng giá   |   Catalog sản phẩm   |   Bài viết   |   Liên hệ  

SẢN PHẨM
RULO CUỐN CÁP ĐIỆN
Model ALE-SK
Model ALM-SK
Model ECC & ECCV
Model EU
Model ECA
Model ECS, EA, EAJ
Model ALE-B & EPMR
Model PER, CF, ALE-N, EER
RULO CUỐN ỐNG NƯỚC
Model RWA-SK
Model RWA-STS
Model TWA
Model TWA-W, STWA, TSA
Model PWR
Model WSBM
Model RWM-SK & WNR
RULO CUỐN ỐNG HƠI
Model RA-ST
Model RA-N
Model EAR
Model RA-SK
Model RA-B
Model ASB, RM & PM
Model ASBM
Model AF & CR
Model PMR
RULO DẪN DẦU
Rulo cuốn ống dẫn dầu kiểu lò xo
RULO CUỐN CÁP HÀN
Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo
Rulo cuốn cáp hàn kiểu quay tay
RULO CUỐN ỐNG HÀN(KHÍ)
Rulo cuốn ống hàn khí kiểu lò xo
Rulo cuốn ống hàn khí kiểu tay quay
Xe đẩy hàn khí nén
RULO KHÍ THẢI Ô TÔ
Rulo cuốn ống khí thải
ỐNG HƠI
Cuộn ống hơi - Koreel
RULO CÁP ĐIỆN KIỂU ĐỘNG CƠ
Bộ dẫn hướng cáp điện
Cổ Góp ( Slipring Type )
Rulo cuốn cáp kiểu động cơ
Tang cuốn cáp kiểu động cơ nam châm ghép nối
Tang cuốn cáp kiểu động cơ cảm ứng
Tang cuốn cáp kiểu động cơ momen xoắn
Tang cuốn cáp loại động cơ ma sát
PALANG CÂN BẰNG
Palang cân bằng KOSB - Koreel
Palang cân bằng SW - Koreel
BIẾN TẦN
Điện trở xả
Biến tần Yaskawa
Biến tấn Huyndai
Biến tần Hitachi
Biến tần TOSHIBA
Biến tần LS
Giàn điện trở
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
CẦU TRỤC
CỔNG TRỤC
PALANG CÁP ĐIỆN BULGARIA
PALANG CÁP ĐIÊN NHẬT BẢN
PALANG CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC
PALANG CÁP ĐIỆN TRUNG QUỐC
PALANG CÁP ĐIỆN 1 PHA ĐÀI LOAN
PALANG XÍCH ĐIỆN TRUNG QUỐC
PALANG XÍCH ĐIỆN HÀN QUỐC
ĐỘNG CƠ DI CHUYỂN CẦU TRỤC
ĐỘNG CƠ
HỘP GIẢM TỐC
MÂM TỪ CẦU TRỤC
TỜI KÉO ĐIỆN ĐỒNG BỘ
XE CON ĐỒNG BỘ
TAY BẤM CÓ DÂY - REMOTE
THIẾT BỊ KHÁC
Thiết bị có sẵn trong kho

LIÊN HỆ


Hỗ trợ khách hàng

TPKD Phạm Thanh Khải

Mobile: 0917 320 986

Email: Kinhdoanhvnid@gmail.com


LH Dự Án
CEO Minh Tâm

Mobile: 0983 848328

Email: Minhtam@vnid.vn

ĐỐI TÁC CUNG CẤPHướng dẫn sử dụng Tang cuốn cáp điện kiểu động cơ koreel - Hàn Quốc


Magnet Coupler Type Cable Reel

Operator’s Manual

1. MAGNET COUPLER 구성품의 기능 구조

                       2. REDUCER 구성품의 기능 구조

                       3. Magnet Coupler Torque 조정 방법

3.1 신형 Magnet Coupler Torque 조정 방법

3.2 구형 Magnet Coupler Torque 조정 방법

                    4. Carbon Brush 교환

                    5. Magnet Coupler & Reduce 급유

1. MAGNET COUPLER 구성품의 기능 구조

1) Flange Motor 상부에 부착되어 있으며 Brake 역할 역전방지용 Back Stop Bearing Motor Shaft

연결되어 있습니다.

2) Motor Shaft 끝단에 Jaw Coupling 연결되며 Jaw Coupling Magnet Coupler 상부 Cover 부착되어 Magnet

Coupler 회전 시킵니다.

3) Magnet Coupler 상부 Cover Housing 발산을 위하여 알루미늄으로 제작하고 표면은 Fin

부착되어 있습니다.

4) Magnet Coupler Torque 전달은 Motor Magnet 상부 Cover 부착된 Magnet Disc 회전하면서 자력에

의해 내부에 설치된 Magnet Block 회전시킵니다.

5) Magnet Disc Magnet Block 에서 발생한 Torque 유성감속기와 Gear Box 통하여 Bevel Gear

Torque 전달하면 Bevel Gear 부착된 Shaft Drum 회전시켜 Cable 권취하는 구조로 되어 있습니다.

<그림 1> MAGNET COUPLER 외형도

2. REDUCER 구성품의 기능 구조

1) Reducer 본체는 권취 Torque 따라 Magnet Coupler 3Sets 까지 장착 있도록 설계되어 있습니다.

2) Reducer 내부에는 Main Shaft Bevel Gear 설치되어 Magnet Coupler 에서 발생된 Torque Drum

회전시켜 Cable 권취 또는 풀림이 이루어집니다.

3) Motor Shaft 부착된 Back Stop Bearing 의해 Motor Cable 권취 방향으로만 회전합니다.

4) Cable 풀림시 에는 Back Stop Bearing Brake 역할을 합니다.

Magnet Coupler 내부 자력에 의하여 Cable Reel 정지 Cable 자중에 의한 Cable 처짐 현상을 방지 합니다.

5) Magnetic Coupler 2 이상 장착되었을 경우에는 Cable 허용 장력 권취 Torque 따라 Coupler

작동을 별개로 작동시키는 경우도 있습니다.

3. Magnet Coupler Torque 조정 방법

Magnet Coupler 사진을 보면서 다음 순서대로 작업 하십시오.

3.1 신형 MAGNET COUPLER 외부 Torque 조절방법

모터를 분리하지 않고 외부에서 회전 토오크를 조절할 있는 신형 MC 토오크는 아래와 같이 토오크 조절

휠을 돌려서 마그넷 케이스를 상하로 이동함으로서 다음과 같이 회전 토오크를 조절할 있습니다.

1) 안전커버(1) 분리합니다. (M5 볼트 4 )

2) 고정너트(5) 풀고 육각볼트(4) 토오크 조절휠(3) 홈에서 빠지도록 분리합니다.

3) 록킹 플레이트(6) 고정된상태에서 토오크 조절휠(3) 우측방향으로 돌리면 마그넷 케이스(2) 상방향으로

이동하며 드럼의 회전 오크는 감소하고, 반대로 좌측방향으로 돌리면 토오크는 증가 합니다.(60° 조정)

4) 만일 모터가 2 이상 장착된 릴의 경우에 토오크 조절량은 모두 동일한 량으로 조절 해야 합니다.

조절휠(3) 동일 각도로 조절하던지 또는 조절휠(3) 록킹 플레이트(6) 갂극을 동일하게 조절합니다.

만일 모터 상호갂 조정의 잘못으로 인한 모터갂 전동회전력의 차이가 경우에는 동력전달 시스템 파손의

원인이 있습니다.

5) 조절휠(3) 60° 변동할 마그넷 케이스(2) 0.5mm 변동하며이때 모터 1 개의 토오크 변화량은

0.03kgm 변동합니다.

6) 조절이 완료되면 분리의 역순으로 조립합니다.

육각볼트(4) 토오크 조절휠(3) 홈에 삽입되

도록 조립하고 고정너트(5) 고정하여 토오크

조절휠(3) 록킹 플레이트(6) 동시 회전하도

합니다.

7) 안전커버(1) 조립합니다.

3.2 구형 Magnet Coupler Torque 조절방법

1) Magnet Coupler 외부에 설치된 안전커버 분해 하십시오.

2) Motor Support 하부에 부착된 볼트를 풀고 Motor Motor Support 제거 하십시오.

3) Motor Support 제거하면 아래 사진과 같이 Magnet Coupler 상부 부착된 Jaw Coupling 안에 삽입되어

있는 조정용 L 렌치를 제거 하십시오.

4) 제거한 L 렌치 구멍으로 10mm L 렌치를 5mm 삽입하십시오.

5) L 렌치를 시계 방향으로 돌리면 상부 Magnet Block 상승하여 Magnet Disc 갂격이 좁혀져 Magnet

Coupler Torque 증가 합니다.

6) L 렌치를 반시계 방향으로 돌리면 Magnet Coupler Torque 감소합니다.

7) 시계 방향 회전시 1/2 회전 또는 1 회전씩만 회전하여 Torque 증가를 확인 합니다.

8) 반시계 방향 회전시 5 회전 이상을 돌리지 마십시오.

5 회전 이상 돌리면 Magnet 에서 Torque 발생되지 않을 있습니다.

9) Magnet Coupler Torque 조정후 Torque 조정용 L 렌치를 다시 삽입하십시오.

10) Motor Motor Support 부착하여 주십시오.

bai

4. Carbon Brush 교환

1) Carbon Brush 교홖 작업을 하기 전에 전원을 차단시킨 것을 확인 하십시오.

2) Carbon Brush 마모 정도를 확인 정상치보다 2/3 정도가 마모되었으면 교홖 하여야 합니다.

3) 교홖 작업은 Carbon Brush 조립된 고정 Bolt 풀고 새로운 Carbon Brush 교홖하여 체결한다.

4) Carbon Brush 교체 Slip Ring 접촉부분이 곡면으로 접촉이 잘되는 가를 확인한다. 만약 접촉부의

접촉이 이루어지지 않으면 Slip Ring 표면에 Sand Paper 붙이고 Slip Ring 회전시켜 Carbon Brush

접촉이 좋아지도록 연마 시킨다.

5. Magnet Coupler & Reduce 급유

1) Magnetic Coupler Housing 사용된 Bearing Shield Type Bearing 사용하였기 때문에 별도의 급유가 필요

없습니다.

2) 2nd Gear Box Grease 충진 하여 조립하였으므로 사용 별도의 급유가 필요 없습니다.

3) 유성기어 감속기도 일체형으로 제작되어 별도의 급유가 필요 없습니다.

4) Main Reducer Box Grease 충진 하여 조립하였으므로 사용 별도의 급유가 필요 없습니다.

[제품 점검 기준표]

아래 사항에 대해서는 정기적으로 점검하여 조치를 취해 주십시오.<< Về trang trước

Các bài viết khác:
» Đèn pin siêu sáng cực mạnh Hàn Quốc
» Rulo cuốn cáp điện di chuyển xe goong cho nhà máy thép
» Tham quan nhà máy sản xuất koreel - Hàn Quốc
» Điện trở xả cho động cơ,biến tần, cầu trục, cổng trục
» Rulo Koreel Hàn QuốcBÀI VIẾT MỚI
» Đèn pin siêu sáng cực mạnh Hàn Quốc

» Rulo cuốn cáp điện di chuyển xe goong cho nhà máy thép

» Tham quan nhà máy sản xuất koreel - Hàn Quốc

» Rulo Koreel Hàn Quốc

» Rulo cuốn cáp điện kiểu động cơ di chuyển cầu trục, cổng trục

» Thảm an toàn giúp đỡ chống mệt mỏi Koreel - Hàn Quốc

» Hướng dẫn sử dụng Tang cuốn cáp điện kiểu động cơ koreel - Hàn Quốc

» Rulo cuộn ống nước tưới cây, rửa xe, sân nhà kiểu lò xo Hàn Quốc

» Hướng dẫn lựa chọn động cơ, động cơ ba pha, động cơ dây cuốn

» Bảng giá rulo cuốn ống nước kiểu lò xo - quay tay Hàn Quốc

» Mâm từ là gì, nguyên lý hoạt động của mâm từ

» Phân phối cung cấp các loại rulo koreel hàn quốc

» Các ứng dụng của rulo cuốn cáp điện kiểu lò xo

» Rulo cuốn cáp kiểu lò xo (tang cuốn cáp kiểu lò xo) cho cầu trục, cổng trục

» Cung cấp, phân phối rulo cuốn cáp kiểu lò xo nâng hạ - di chuyển cầu trục, cổng trục

» Rulo lò xo, sản phẩm thân thiện với môi trường

SẢN PHẨM NỔI BẬT
Rulo cuốn cáp điện di chuyển cổng trục
Rulo cuốn cáp điện di chuyển cổng trục
Giá: Liên hệ

Tang cuốn cáp kiểu động cơ  SKMD1 - M5
Tang cuốn cáp kiểu động cơ SKMD1 - M5
Giá: Liên hệ ( Tùy mục đích sử dụng)

Rulo cuốn cáp điện ECC-210-6 - Koreel Korea
Rulo cuốn cáp điện ECC-210-6 - Koreel Korea
Giá: Liên hệ PKD

Rulo cuốn cáp tín hiệu kiểu quay tay hàn quốc
Rulo cuốn cáp tín hiệu kiểu quay tay hàn quốc
Giá: 85,000,000 VNĐ

Tang cấp nguồn điện kiểu động cơ cho cẩu bánh lốp ( CẢNG ĐÀ NẴNG)
Tang cấp nguồn điện kiểu động cơ cho cẩu bánh lốp ( CẢNG ĐÀ NẴNG)
Giá: Liên hệ

Tang cuốn cáp cấp nguồn cho cần trục quay
Tang cuốn cáp cấp nguồn cho cần trục quay
Giá: Liên hệ

Rulo cuốn ống nước PWR-815 Koreel Korea
Rulo cuốn ống nước PWR-815 Koreel Korea
Giá: Liên hệ PKD

Rulo cuốn ống nước TWA-1308 Koreel - Korea
Rulo cuốn ống nước TWA-1308 Koreel - Korea
Giá: Liên hệ PKDCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hotline: 0917 320 986 - Phạm Thanh Khải - Email:Kinhdoanhvnid@gmail.com

Điện thoại: 0917 320 986 - Zalo: 0917 320 986

VPGD-Kho tại Hà Nội:  Số 16-18-21, Ngõ Nhân Hòa, Đường Hải Bối, X. Hải Bối, H. Đông Anh, Hà Nội

Copyright 2009 - 2024 by VNID., JSC
Trân trọng cảm ơn Quý khách đến Website của Công ty chúng tôi. Rất mong được hợp tác!

 
Rulo cuốn cáp điện di chuyển cổng trục
Mã hiệu: SF1-660-4
Chiều dài cáp cuốn trên tang: 60 m
Quy cách cáp điện: PNCT 6mm2 x 4 lõi
Công suất chịu tải: 30Ax380V
Xuất xứ: KOREEL - HÀN QUỐC
Rulo cuốn cáp kiểu động cơ
Moden: SKMD1 - M5
Loại cáp: 50SQ x 4C ~ 240SQ x 4C
Momen xoắn lớn nhất: (Max)480kg-m
Chiều dài cáp cuốn: Từ 50 m ~ 500 m
Xuất xứ: KOREEL - Hàn Quốc
Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo
Mã hiệu : ECC-210-6
Chiều dài cáp điện: 10 m
Quy cách cáp điện: PNCT 2.5mm2 x 6C
Dòng điện định mức trên vành trượt: 20 A
Công suất chịu tải: 3.7 Kw(5 HP)
Số lõi cáp tối đa: 4C – 12C
Hãng SX: KOREEL – Hàn Quốc
Rulo cấp nguồn - Kiểu quay tay
Chiều dài cáp cuốn: Tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng
Quy cách cáp điện: Tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng
Điện áp: 3pha, 480V, 50Hz
Hãng SX: KOREEL - HÀN QUỐC
Tang cuốn cáp điện - Kiểu động cơ
Mã hiệu: SKMD1-M2
Chiều dài cáp cuốn: 50m - 100m
Quy cách cáp điện: 50sq x 4c ~ 120sq x 4c
Đường kính chịu tải của dây: 6,6 kv
Tốc độ di chuyển: 130 m/phút
Hãng SX: KOREEL - HÀN QUỐC
Tang cuốn cáp điện - kiểu động cơ
Kiểu loại Magnet Coupler Type Cable Reel
Chiều dài cáp cuốn lên đến: 250 M
Đường kính cáp điện lên đến: 150 sq
Xuất xứ: KOREEL - HÀN QUỐC
Ru lô cuốn ống nước - Kiểu lò xo
Mã hiệu: PWR-815
Đường kính ống(I.D): 8 mm
Chiều dài ống: 15m
Loại Ống: Non-toxic PVC hose
Áp suất tối đa: 10 kg/cm2
Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc
Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống nước – Kiểu lò xo
Kiểu loại: TWA-1308
Chiều dài ống nước : 8 m
Đường kính ống(I.D) : 13 mm - 1/2 inch
Áp suất ống tối đa: 20 Bar
Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần
Xuất xứ : Koreel – Hàn Quốc